Lluita

Lluita. Exercici esportiu que es practica entre dos atletes desarmats, els quals fan servir per vèncer l’habilitat, la força i el mateix pes, en preses i cops Cos a cos, segons un reglament preestablert. Aquest exercici s’ha difós, encara que amb característiques diferents en la tècnica i en el desenvolupament històric, arreu del món.

Hi ha adaptació de lluita grecoromana i lluita lliure per sords