Contacte

123movies

 

Horari d’Atenció

Secretaria Tècnica – Administrativa

De Dilluns a Divendres

09:30 a 13:30 hores

DIRECCIÓ

Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears) 07010 Palma

Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears FE-054

TELÈFONS

Oficina: 971-701-481

Mòvil: 695-814-532

Mòvil: 695-814-533

Whatsapp Administració: 677-852-287

GENERAL / DIRECCIÓ GENERAL

fesaib@fesaib.org

PRESIDENT / PRESIDENCIA

presidencia@fesaib.org

SECRETARIA / SECRETÀRIA GENERAL 

secretaria_general@fesaib.org

GERENT I DIRECTOR TÈCNIC ESPORTIU-IB

gerent_directortecnicesportiu@fesaib.org

SECRETARIA TÈCNICA

secretaria_tecnica@fesaib.org

ADMINISTRACIÓ

administracio@fesaib.org

TÈCNICS RESPONSABLES D’ÀREA (TTRRA).

TRA-ATLETISME
tra_atletisme@fesaib.org

TRA-BOCCIA
tra_boccia@fesaib.org

TRA-BÀSQUET
tra_basquet@fesaib.org

TRA-NATACIÓ
tra_natacio@fesaib.org

TRA-PETANCA
tra_petanca@fesaib.org

TRA-ADJUNT
tra_adjunt@fesaib.org

TRA-CLASSIFICACIÓ
tra_classificacio@fesaib.org

METGE I RESPONSABLE CLASSIFICACIÓ
metge_classificacio@fesaib.org