Bitlles

Tot i que la variant més coneguda d’aquest esport és sens dubte el bitlles, existeixen diferents modalitats esportives de jugar a les bitlles i la seva distribució a Espanya presenta una gran dispersió geogràfica motivada per ser en molts casos un joc tradicional.

Es coneixen diferents formes de jugar a les bitlles en gairebé totes la comunitats autònomes, tot i que és a Cantàbria, Astúries, País Basc i Castella i Lleó on hi un major nombre de variants i on es practica amb més freqüència.

Hi ha adaptació per a sords.